Lokala regler

Lokala regler för Öresunds Golf. Dessa kan komma att ändras inför tävling.

LOKALA REGLER 2019 FÖR HG GOLF AB.

GÄLLER PÅ GOLFBANAN I HÄLJARP

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan (www.hggolf.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds (Regel 18.2)

Markeras med vita pinnar. 

Pliktområden (Regel 17)

Markeras med röda eller gula pinnar och/eller plattor. Samt på hål 13 målade gula markeringar på träpallisaden.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Om en boll är i pliktområdethål 13, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

°°Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller

°°som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen (som finns strax framför röd tee, och är definierad med vita linjer). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

  • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  • Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

Dessa lokala regler är antagna av klubbledningen.

Häljarp 2019-03-14

Med vänliga hälsningar

HG Golf AB