Lokala regler

Lokala regler för Öresunds Golf. Dessa kan komma att ändras inför tävling.

Öresunds Golf

Out of Bounds - Regel 27 markeras av vita pinnar.

Vattenhinder - Regel 26 markeras av gula pinnar och/eller plattor,

Sidovattenhinder markeras av röda pinnar och/eller röda plattor.

Mark Under Arbete markeras med vita linjer eller streck och/eller blå pinnar.

Blåvita pinnar anger område med spelförbud.  Lättnad måste tas enligt Regel 25-1.

Skador i bunkrar orsakade av häftigt regn eller bevattningsanläggning räknas som Mark Under Arbete.   Regel 25-1 är tillämplig.

Om en boll på hål 13 hamnar i vattenhindret får Regel 26 tillämpas, alternativt får en boll droppas och spelas från Droppzonen, som finns strax framför röd tee.

Brott mot lokal regel - två pliktslag.

Avståndsmarkeringar.
Avståndsmarkeringar i form av plattor som anger avståndet till green är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

Avståndsmätare Regel 14-3.

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare (t.ex. kikare och Gps klockor) endast för att mäta avstånd.  Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3.
Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Oavsiktligt rubbande av en boll/bollmarkering på green

Reglerna 18-2, 18-3 och 20-1 modifieras som följer: (med början 1 jan 2017)

När en spelares boll ligger på greenen, utgår det ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, spelpartnern eller motspelaren, eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras så som föreskrives i Reglerna 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkering ligger på greenen och varje rubbande är oavsiktligt.

Anm.
Om det fastställs att spelarens boll på greenen rubbades som en följd av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak, så som påverkan av lutning, måste bollen spelas som den ligger i dess nya läge. En bollmarkering som rubbas under samma omständigheter återplaceras.